ustawa o wychowaniu w trzeźwości 1982 - Kręcony wykaz stron www

ustawa o wychowaniu w trzeźwości 1982

 
Tytuł:ustawa o wychowaniu w trzeźwości 1982
Url:https://prawoo.pl/autorzy-Michał+Koszowski.html
Opis: 
 Strona www uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawę ustawa o wychowaniu w trzeźwości art 24,prawo o wychowaniu w trzeźwości,art 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości komentarz,ustawa o wychowaniu w trzeźwości reklama alkoholu,test z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która m.in. gruntownie przemodelowała kompetencje samorządu gminnego dotyczące ograniczenia liczby miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

This template downloaded form free website templates