spółdzielnie mieszkaniowe a bdo - Kręcony wykaz stron www

spółdzielnie mieszkaniowe a bdo

 
Tytuł:spółdzielnie mieszkaniowe a bdo
Url:https://prawoo.pl/prawo-spoldzielcze-2017,74
Opis: 
 Zobacz praca w spółdzielni mieszkaniowej opinie i ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali bądź w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego scharakteryzować sposób zarządu nieruchomością wspólną, a szczególnie mogą zaufać zarząd osobie fizycznej czy też prawnej. Niestety, niezwykle mało osób wie nieco na temat funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, a osoby zainteresowane tą tematyką nie mają możliwości kompleksowego zapoznania się odpowiednimi informacjami. Zarządca nieruchomości, pod kogo podlegają spółdzielnie mieszkaniowe znany jako wówczas nieraz również administratorem, może być także zakontraktowany poprzez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd. Taka umowa nie zmienia ustawowego modelu zarządu nieruchomością wspólną, a tylko pozwala niejako wyręczyć zarząd własny i wspomóc go w obszarze czynności, jakie zwykle wymagają posiadania odpowiedniej informacji i doświadczenia. Jednym z mitów krążących wśród członków wspólnot jest mylne przeświadczenie, że oddając zarządzanie wspólnotą osobie trzeciej tracą oni realną kontrolę nad tym, co dzieje się z budynkiem. Jest to jednakże sprzeczny ze stanem faktycznym pogląd. Możliwość kontroli dodatkowo pełnego wglądu w dokumentację wspólnoty również czynności zarządcy gwarantuje Ustawa o własności lokali. Wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej skupia się w wyższym stopniu nie tyle na bieżącym administrowaniu wspólnotą, co na kontroli działań zarządcy/administratora

This template downloaded form free website templates