dokumentacja pracownicza praca dyplomowa - Kręcony wykaz stron www

dokumentacja pracownicza praca dyplomowa

 
Tytuł:dokumentacja pracownicza praca dyplomowa
Url:https://skpn.pl/oferta/Dokumentacja+pracownicza+2020+książka
Opis: 
 Sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli złamany zostanie pokaźny fort papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto rozpatrzyć nowy stan prawny i przełożyć go na rzeczowe aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt.

This template downloaded form free website templates